Nákupní košík: V košíku není žádné zboží.

Nejčastější otázky a odpovědi

 

Jaký bazén si pořídit?
Pokud zvažujete koupit bazénu, měli by jste si předem ujasnit, co budete od bazénu očekávat, a jak velkou částku chcete do bazénu investovat. Firma Jiří Paclt nabízí velký výběr bazénů nadzemních. V případě, že si nemůžete investici do bazénu zapuštěného dovolit a zvažujete koupi bazénu nadzemního, naše firma nabízí bazény Miami, Orlando, které jsou vyrobeny z ocelové konstrukce s vnitřní mrazuvzdornou fólií, nebo Bazén Tampa vyrobený z trojvrstvého PVC s pevným vinylovým dnem.

Kam umístit bazén?
Vybírejte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde-li k nehodě nebo poškození bazénu, mohla vytékající voda bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi a zvířata nebo poškodila budovy či pozemky. Bazén umístěte na absolutně rovnou plochu, dostatečně pevnou, nejílovitou, bez děr, ostrých předmětů a zbavenou travních drnů.
K dosažení vodorovné plochy vždy zeminu pouze odstraňujte, nikdy nepřidávejte. Nikdy nestavte bazén na trávě, štěrku, asfaltu nebo jakékoliv směsi obsahující naftu. Zvolené místo by mělo být slunečné chráněné před větrem. Pod bazén je nutné rozložit originální bazénovou podložku, která zabrání poškození bazénové fólie (jiné textilie mohou pod bazénem plesnivět.

Lze zapustit bazén určený pro povrchovou montáž?
Dodávané bazény určené pro povrchovou montáž nelze zapouštět ani částečně do země, neumožňuje to povrchová úprava skeletu bazénu. Pokud bude bazén zapuštěn do země, ztrácí zákazník možnost na uplatnění reklamace těch částí, jenž byly pod zemským povrchem.

Jak uvedu bazén do provozu?
Po naplnění bazénu vodou se nejprve přesvědčte o správné funkci filtračního zařízení, teprve potom přistupte k dávkování chemických prostředků. Pomocí testeru zjistěte hodnotu pH a upravte použitím patřičných přípravků podle návodu (doporučená hodnota pH je 6,8 až 7,2). Následující den (obzvláště při použití studniční vody) přidejte přípravek Ca, který vyváže z vody nežádoucí minerály, jenž by mohly způsobit různá zabarvení. Přistupte k první dávce dezinfekčních přípravků (dle Vámi používané chemické řady).

Jak bazén průběžně udržovat?
Během užívání bazénu se na stěnách, a to především na rozhraní vody a vzduchu usazují nečistoty (vodní kámen, prach, hmyz), které podporují tvorbu řas a zákalů, proto je důležité tyto nečistoty pomocí vysavačů, kartáčů a jiných pomůcek odstraňovat. Nečistoty, které klesly ke dnu odstraňte odsátím a nečistoty zůstávající plavat na hladině nebo ve vodním sloupci denně odstraňujte pomocí síťek.

Jak průběžně ošetřovat vodu v bazénu?
Pravidelně alespoň jednou týdně zkontrolujte hodnotu pH a koncentraci dezinfekčního prostředků (dle Vámi používané chemické řady) a upravte je na doporučené hodnoty. Pravidelně vodu filtrujte a to dle velikosti bazénu, výkonu filtrace, teploty ovzduší a vody. Doba filtrování se u standardně dodávaných filtrací pohybuje v rozmezí 4 – 8 hodin denně. Pravidelně, nejméně jednou týdně, proplachujte filtrační vložku (kartuš nebo písek).

Co znamená vyváženost pH?
Kyselost či zásaditost vodných roztoků je vyjádřena hodnotou pH. Neutrální roztok má pH – 7, hodnoty nižší než 7 charakterizují zvyšující se kyselost a hodnoty vyšší naopak zásaditost. Ideální hodnota pH je 6,8 až 7,2.
pH vyšší než 7,2 vede k tvorbě různých minerálních zákalů. pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovových povrchů. Hodnota pH ovlivňuje rozpustnost a účinek všech použitých přípravků. pH zjišťujeme spolehlivými testery, do odebraného vzorku bazénové vody se přidá chemikálie (tableta nebo roztok), která změní barvu vzorku a určí na barevné stupnici hodnotu pH.

Odjíždím na dovolenou a nevím jak ošetřit vodu, aby se nezkazila?
Upravte hodnotu pH, do dávkovače dejte trojnásobné množství dezinfekčního přípravku (dle Vámi používané chemické řady). Přidejte algicidní přípravek proti tvorbě řas, bazén přikryjte krycí plachtou. Zajistěte, aby filtrační zařízení běželo denně 4 – 8 hodin. Po návratu zkontrolujte a upravte pH a koncentraci dezinfekčního přípravku.

U bazénu se nám poškodila fólie, co dělat?
Sada lepení se používá do velikosti poškození 10 cm, při větším poškození je nutná výměna fólie. Lepení se provádí pod vodou, pokud lepená část bude nad hladinou je potřeba místo namočit nebo navlhčit.

Jak zabránit korodování schůdků?
Schůdky nejsou vyrobeny z nerezového materiálu, a proto může dojít nesprávným použitím chemických prostředků (přechlorování nebo přílišná měkkost vody) k jejich korozi. Doporučujeme bazénové schůdky po koupání vždy vyndat.

Mohu svůj bazén zazimovat?
V případě, že máte bazén Miami nebo Orlando, tak ano. Pokud vlastníte bazén Tampa, tak u tohoto bazénu je nutné ho po sezóně uskladnit.
Postup zazimování:
Nejdříve vypusťte vodu cca 10 cm pod boční průchody, odmontujte všechny odpojitelné hadice, boční průchody, skimmer, filtrační zařízení a uložte je na suchém místě. Do částečně vypuštěného bazénu nalijte přípravek Zima (zpomaluje růst řas při nízkých teplotách) a trojnásobnou dávku dezinfekčního prostředků. Přípravek Zima neslouží proti zamrznutí vody v bazénu (i po použití tohoto přípravku voda v bazénu zamrzá). Na hladinu rozložte prázdné plastové lahve. Po zakrytí krycí plachtou je bazén připraven na zimu.

BAZÉN TAMPA

Jakou nosnost mají schůdky k bazénům Tampa?
Schůdky mají nosnost cca 130 kg.

Čím by měl být bazén vyčištěn před zimou?
Před skladováním by jste bazén měli vyčistit mýdlovou vodou. Poté důkladně vypláchnout a vysušit.

Co je potřeba připravit před postavením bazénu?
Zapotřebí je rovná plocha a odstranění všech ostrých předmětů. Nejdříve umístěte podložku a poté začněte sestavovat bazén.

Jak mám zabránit proražení prstence?
Ponechávejte domácí zvířata z dosahu bazénu. Ostré předměty a šperky, jako kovové náramky, náhrdelníky, prsteny, náušnice, sponky do vlasů odložte před vstupem do bazénu.

Jak předcházet znečištění bazénu?
Připomeňte rodině a přátelům, aby si vždy omyli jakoukoli nečistotu nebo mastné skvrny z rukou, nohy i celé tělo před vstupem do bazénu. Používejte krycí plachtu. Můžete tak zabránit napadání různých nečistot do bazénu.

Jak působí UV záření na použitý materiál?
Veškerý PVC materiál je odolný nadměrnému slunečnímu záření. Bazény Intexu jsou vyráběny s UV povrchovou úpravou, aby se oddálilo poničení vlivem slunečního záření.

Jak zabránit vzniku černých skvrn na prstenci?
Černé skvrny okolo prstence jsou způsobeny používáním opalovacího krému, který se usazuje po stranách bazénu. Pro zajištění hygieny používejte denně sítko k čištění vodní hladiny a měňte vodu 1-2x za sezónu.

Je bezpečné ponechat domácí zvířata, aby si hrála v bazénu?
Ne. Psi, kočky a ostatní domácí zvířata by měli být z dosahu bazénu, aby neuvízli v bazénu a také, aby nedošlo k narušení bazénové struktury nebo poničení prstence drápky či zuby.

Je bezpečné skákat do bazénu ze schůdků či nějaké jiné podložky?
Ne. Za žádných okolností by nikdo neměl skákat do bazénu. Intex nedistribuuje bazény s dostatečnou hloubkou, které by toto umožňovaly. Nedodržováním těchto zásad může dojít k vážným zraněním či smrti.

Je k dispozici instalační video?
Ano, každé balení bazénu obsahuje instalační video nebo DVD.

Může být bazén a filtrační pumpa koupeny odděleně?
Ano, firma Jiří Paclt nabízí i samostatné bazény, ke kterým si můžete dle svého uvážení zakoupit kartušovou či pískovou filtraci. Jedná se o rozměr 4,57x1,07 m a 5,5x1,22 m.

Může být bazén postaven celý rok?
Nedoporučuje se ponechávat bazén sestavený, pokud je teplota nižší než 5°C. Bazén může zamrznout a poničit se.

Může nadměrné používání chemikálií poničit bazén?
Nadměrné či koncentrované množství může způsobit poničení bazénu či zranění uživateli.

Přestože řádně filtruji, objevují se v bazénu řasy. Proč?
Filtrační pumpa a filtr sám o sobě nezabraňují tvorbě řas ve vodě. Toho je možné dosáhnout pouze užíváním správného dezinfekčního prostředku a udržováním příslušné pH hladiny.

Z jakého materiálu je bazén vyroben?
Bazén Tampa je vyroben z PVC a laminovaného PVC, který je tvořen 3 separátními vrstvami pro extrémní pevnost a stálost – mezi 2 vnějšími vrstvami je vnitřní vrstva (polyesterová síťka) pro extra vyztužení.

Co může způsobit naklánění bazénu k jedné straně?
Dno bazénu není rozloženo/rozprostřeno rovně, nezvlněné. Nafouknutý prstenec není, při napouštění vody, uvnitř bazénu, nebo podklad, na kterém bazén stojí není rovný.

Do jaké výšky mohu naplnit bazén vodou?
Ke spodní stěně nafouknutého prstence. Nepřefukujte prstenec. Nepoužívejte kompresor. To může způsobit, že stěny bazénu budou nestabilní.

Dodává se bazén včetně schůdků a plachty?
Některé sady obsahují schůdky a plachtu, jiné ne. Ujistěte se o obsahu sady. Firma Marimex nabízí bazénové komplety, které obsahují kromě filtrace i schůdky a plachtu, navíc také podložku pod bazén, skimmer a vysavač přes skimmer.

Jak dlouho můžeme bazén používat?
Záleží na používání, údržbě, péči a skladování.

Jak moc nafouknout horní prstenec?
Dokud není prstenec pevný na dotyk. Nadměrně nafouknutý prstenec rozehřátý sluncem může prasknout.

Jak vypouštět bazén?
Odstraňte víčko vypouštěcího ventilu. Adaptér na hadici je součástí sady a dá se připojit na standardní zahradní hadici. Umístěte konec hadice na místo, kde voda může být bezpečně vypuštěna. Zašroubujte adaptér na vypouštěcí ventil. Odpojte adaptér po skončení činnosti. Poté uskladněte jak vypouštěcí ventil, tak i víčko. Ujistěte se, že bazén je před uskladněním kompletně suchý.

Jaké velikosti bazénu Tampa nabízíte?
Firma Jiří Paclt nabízí celou škálu rozměrů. U kruhových rozměrů jsou to průměr 3,05m, 3,66m, 4,57m, 5,5m. Oválné potom 3,66x6,10x1,22m a 3,66x7,10x1,22 m.

Je bezpečné se naklánět přes nafukovací prstenec, lehat si nebo si na něj sedat?
Ne. Nedovolte nikomu se naklánět, lehat si či sedat na nafukovací prstenec. To způsobí nestabilitu bazénu nebo může dojít k vylití vody.

Je součástí bazénu záplata?
Ano, malé trhlinky nebo dírky mohou být opraveny přiloženou záplatou.

Může tráva prorůst skrz podložku nebo bazén?
Ano, v některých případech určitý typ trávy jako je Bermuda nebo St.Augustine může tráva prorůst skrz bazén. Před tím než postavíte bazén je doporučováno vyčistit příslušné místo od těchto druhů trav. Za tyto problémy neneseme žádnou odpovědnost a nemůže to být považováno jako výrobní vada. Podložka pomáhá jako prevence vzniku těchto problémů.

Mohu postavit bazén na betonovém dvorku?
Ano, ale doporučujeme použít bazénovou podložku. Též neposunujte bazénem po betonu, oděrky mohou způsobit časem proděravění dna.

Na jaké další povrchy mohu postavit bazén?
Bazén může být postaven na trávě, udusané hlíně i na chodníku za předpokladu, že podklad je rovný a stabilní. Doporučuje se podložka. Bazén by neměl být stavěn na písku nebo zabláceném místě, mohlo by dojít k nechtěnému posunu.

Může být použit písek pro dorovnání povrchu, na kterém bude bazén stavěn?
Ne. Písek má tendenci se přemisťovat, proto může způsobit naklánění bazénu ke straně nebo vytváření tlaku na stěnu bazénu. Také nohy bazénu mohou zapadat do písku a bazén se tak stane nestabilní.

Jak často je potřeba měnit filtrační vložku?
Záleží na používání, doporučuje se měnit filtr.vložku každé dva týdny. Filtrační vložka by měla být kontrolována nejméně 1x týdně. Částečně je možné ji omýt.

Jak dlouho trvá než se voda kompletně přefiltruje?
Pro bazény o velikosti do průměru 3,66 m je doporučená doba 2-4 hodiny. Pro bazény o velikosti 4,57 m je doporučená doba 3-4 hodiny. Pro bazény Tampa ovál pak 4-6 hodin.

Jak dlouhá je elektrická přívodní šňůra?
Přívodní šňůra pro filtrační zařízení 220V-240V je dlouhá 3 m.

Jak mám udržovat bazén čistý, pokud je moje filtrační pumpa v opravě?
Udržujte příslušené pH a zakrývejte bazén.

Jak nejlépe skladovat filtrační pumpu v zimě?
Vyčistěte a vysušte všechny díly filtrační pumpy včetně hadicí, „o-kroužen" ošetřete vazelínou. Uschovejte do místnosti kde nemrzne.

Jaká je spotřeba elektrického proudu?
Spotřeba je od 0,35 do 4,0 amps.

Lze používat bazén, pokud je pumpa v provozu?
Ne, dle CE standardu nemůže být pumpa v provozu, pokud je bazén používán, přestože je to bezpečné.

Mohu k pumpě připojit vysavač?
Ne.

Proud vody není tak silný jak by měl být, proč?
Zkontrolujte filtrační vložku. Jestliže je špinavá, proud vody bude menší – vložte novou vložku. Zkontrolujte i hadice, zda nejsou děravé. 

Zničí se filtrační pumpa postříkáním vodou?
Ne.

Zůstanou stěny bazénu a dno pomocí filtrační pumpy čisté?
Ne. Ale s vhodnými chemikáliemi a údržbou filtrační vložky pumpa udrží bazén čistý. Dále můžete použít na vodní dno vysavač.

Mohu použít jiný typ filtrační vložky?
Ne, garance je neplatná, jestliže je použita jiná filtrační vložka než je uvedeno. Jiný druh filtrační vložka nemusí správně pasovat a tudíž nevyčistí vodu.

Jak často musím měnit filtrační vložku?
To je různé. Záleží na druhu vody, četnosti používání bazénu, ale průměrně každé 2 týdny. Tak voda zůstane čistší.

Může být filtrační vložka propláchnuta a znovu použita?
Ano, může, ale v zájmu hygieny doporučujeme vyměnit ji za novou.

Proč jsou v krytu otvory?
Z bezpečnostních důvodu. Pokud by někdo uvízl pod krytem, může pomocí těchto otvorů dýchat. Tyto malé otvory také napomáhají tomu, aby se voda šířila na povrch krytu.

Do jaké míry ovlivní UV záření použitý materiál?
Všechny PVC materiály se postupně znehodnocují při nadměrném vystavování slunečnímu záření.

Jak často měnit vodu?
Záleží na četnosti používání, správné volbě a dávkování bazénové chemie, ale při správné filtraci a čištění není potřeba.

Jak dlouho trvá napuštění bazénu?
2-5 hodin. Záleží na velikosti bazénu, průměru napouštěcí hadice a tlaku vody.

Jak odstranit nečistoty ze dna bazénu?
Bazénovým vysavačem.

Je součástí bazénu obal na uskladnění?
Ne, ale pokud máte podložku, můžete bazén zabalit dovnitř.

Lze opravit malou trhlinu / díru?
Ano, záplata je přiložena. Pro přilepení záplaty musí být povrch opravovaného místa zcela vysušen.

Na jak šikmém svahu je možno bazén nainstalovat?
Povrch musí být rovný.


Hodnocení obchodu na Zboží.cz