Nákupní košík: V košíku není žádné zboží.

Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1   Do 14 dnů máte právo odstoupit smlouvy bez udání důvodu.

1.2   Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni  kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží bylo-li zakoupeno koncovým spotřebitelem nikoliv třeba fyzickou osobou – podnikatelem takzvaně „na IČO“ .

1.3   Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Jiří Paclt (bazen-shop), se sídlem Mánesova 1416, 44001 Louny, identifikační číslo: 62247638, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, musí mít prodávající 14 den od převzetí zboží Vaše odstoupení nebo odstoupení musí být ve sféře jeho vlivu např. mu bylo doručeno oznámení pošty o uložení zásilky.

1.5   Možnost odstoupení od smlouvy je zákonem vyloučena u zboží, jako jsou audio a video nahrávky či počítačové programy, u nichž byl porušen originální obal, periodika, zboží podléhající rychlé zkáze, zboží upravené dle požadavku spotřebitele apod. UPOZORŇUJEME, ŽE VEŠKERÉ NÁHRADNÍ DÍLY JSOU POUZE NA OBJEDNÁVKU A NELZE JE VRACET VE 14-TI DENNÍ LHŮTĚ.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného peníze bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží, aby mohla proběhnout kontrola jeho stavu.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti tzn., že zboží nesmí být opotřebované a musí být v originálním obalu.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů


Přílohy
docFormulár 14-dnu [doc, 32 kB]
Hodnocení obchodu na Zboží.cz